Στοιχεία εταιρείας

Mondelez Europe Services GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος

Αριστοτέλους 19-21,
ΤΚ 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
Γραμμή Καταναλωτών Ελλάδας: 800-11-81111 Χωρίς Χρέωση
Γραμμή Καταναλωτών Κύπρου: 8009-7391 Χωρίς Χρέωση